Ztráty a nálezy

Stodská nemocnice zřídila na recepci ve vestibulu nemocnice místo pro odkládání popř. vyzvednutí věcí nalezených v okolí nebo uvnitř nemocnice - službu Ztráty a nálezy.

Nálezy 

Pokud jste v okolí nebo uvnitř nemocnice našli jakýkoli předmět, dokument, součást oděvu a podobně, který evidentně nepatří k vybavení nemocnice nebo nepatří některému z právě přítomných pacientů, návštěvníků či personálu (nemusí být zrovna v místě nálezu, ale třeba v ordinaci, na recepci, v lůžkovém traktu) a vlastník by mohl tento předmět postrádat, prosím předejte nález personálu v recepci nemocnice.    

Ztráty

Pokud máte pocit, že jste v nemocnici nebo nejbližším okolí ztratili jakoukoli potřebnou věc, zkuste se obrátit na následující pracoviště: 

  • do 24 hodin od ztráty - recepce nemocnice - 377 193 511 
  • do měsíce od ztráty - manažerka kvality - 377 193 607 (od 7 do 14 hodin)
  • po měsíci od ztráty - Městský úřad Stod 

ztráty

Poučení

Služba Ztráty a nálezy slouží pro odevzdání věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Vyzýváme proto, aby každý nálezce věc odevzdal právě na recepci. S nálezem bude naloženo dle ustanovení § 1045 až 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V případě přijetí nalezené věci bude nález 24 hodin od odevzdání přímo na recepci nemocnice. Poté bude předán manažerce kvality nemocnice (377 193 607). U ní bude uložen měsíc. Pokud se ani po měsíci neozve majitel, bude nález předán Městskému úřadu Stod.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.