Oddělení následné péče

Péče

Na lůžkách následné péče je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Péče je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče.

V péči o pacienty usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí návrat do domácího prostředí nebo do sociálních zařízeních (domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou atd.). Sociální situaci našich pacientů řeší individuálně sociální pracovnice ve spolupráci s vrchní sestrou, primářem oddělení a rodinou.

Oddělení poskytuje léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Cílem je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví dlouhodoběji nemocných osob, případně co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění či zpomalení progrese nemoci a taktéž důstojné dožití osob nevyléčitelně nemocných.

Indikace pro přijetí

Podmínkou hospitalizace je indikace odborného lékaře, u pacienta musí být stanoveny diagnozy a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat akutní péči. Veškeré příjmy jsou plánované a musí být zkonzultovány s primářem oddělení.

ONP SN (3)

Oddělení sociální péče

Součástí oddělení následné péče je oddělení sociální péče. Info v prokliku. 


Tým

čechura M (2) - kopie

MUDr. Miloslav Čechura
primář

377 193 576

miloslav.cechura@stod.
nemocnicepk.cz
  

Houšková

Hana Houšková
vrchní sestra

377 193 578

777 363 480

hana.houskova@stod.
nemocnicepk.cz
 

        

Odbornou lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytují lékaři lůžek následné péče, praktické a všeobecné sestry, sanitáři a fyzioterapeuté.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 579
primář 377 193 576 miloslav.cechura@stod.nemocnicepk.cz 
vrchní sestra 377 193 578 hana.houskova@stod.nemocnicepk.cz 
lůžková stanice A 377 193 579 sona.loudova@stod.nemocnicepk.cz - staniční sestra
lůžková stanice B 377 193 577 alexandra.leginova@stod.nemocnicepk.cz - staniční sestra
odd. sociální péče  377 193 595 jaroslava.dolejsova@stod.nemocnicepk.cz - staniční sestra
sociální pracovnice 377 193 595 vladimira.zahorova@stod.nemocnicepk.cz - PO 7-17 h | ÚT, ST, ČT 7-15 h | 7-12 h

Oddělení

Oddělení disponuje 60 lůžky v nově zrekonstruovaných prostorách v 0. podlaží (na úrovni parku).  Ve východní části lůžková stanice A ( 31 lůžek ) je poskytovaná péče pacientům interních oborů. V západní části stanice B  (29 lůžek ) je poskytovaná péče pacientům chirurgických i interních oborů.

Obě oddělení jsou vybaveny kompletně stropním zvedacím zařízením, který komfortně přemístí imobilní pacienty ať už při zajišťování hygienické péče v koupelnách nebo k rehabilitační péči. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi.

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnami s WC a umyvadlem , lůžková stanice A disponuje centrální koupelnou vybavenou sedací vanou a vanou pro ležící pacienty. Na stanici B je tělocvična, která přispívá k rozšíření rehabiltační péče. Je vybavena motomedem, vertikalizačním lůžkem a motodlahou, kterou využívají pacienti i přímo na pokojích.

Plánek nemocnice

 ONP SN (4)


Návštěvy

Návštěvy jsou možné každý den od 13 do 18 hodin. V jiné hodiny po domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem.

Návštěvy mohou být omezeny či zakázány z důvodu závažných epidemiologických situací. Aktuální informace naleznete ve stránce Návštěvy na lůžkových odd.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.