Oddělení následné péče

Péče

Oddělení poskytuje lůžkovou, léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Cílem je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví dlouhodoběji nemocných osob, případně co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění či zpomalení progrese nemoci a taktéž důstojné dožití osob nevyléčitelně nemocných.

Zdravotní péče je u nás poskytována do doby, než ji lze zajistit ambulantně. Propuštění pacientů s případným zajištěním pečovatelské služby, eventuelně jejich umístění do zařízení sociální péče probíhá ve spolupráci se sociální pracovnicí LNP.

Zdravotní služby poskytované v rámci lůžek následné péče - Celodenní kompletní následná zdravotní péče o pacienty, u nichž je stanovena diagnóza a u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění s celou škálou interních, chirurgických i psychiatrických diagnóz

  • farmakoterapie
  • pohybová terapie ve spolupráci s pracovníky rehabilitačním odd. a následně s ošetřujícím personálem 
  • ošetřovatelská péče

Léčbu doplňujeme o canisterapii. 

canisterapie (20)

Indikace pro přijetí

Na lůžkách následné péče jsou hospitalizováni pacienti s chronickým onemocněním nebo onemocněním v pokročilém stadiu, jehož zdravotní stav je stabilizovaný, má stanovenou diagnózu a léčebný postup s těžištěm na odborného ošetřovatelství. Poskytování této péče je vázáno pouze na provádění kvalifikovaným zdravotním personálem.

Podmínkou hospitalizace je doporučení odborného lékaře a splnění dalších zdravotnických kriterií. Veškeré příjmy jsou plánované a je nutné je domluvit s primářem nebo vrchní sestrou.


Tým

Brabec

MUDr. Milan Brabec
primář

377 193 576

778 767 740

milan.brabec@stod.
nemocnicepk.cz 
 

Houšková

Hana Houšková
vrchní sestra

377 193 578

777 363 480

hana.houskova@stod.
nemocnicepk.cz
 

   

Odbornou lékařskou, ošetřovatelskou a terapeutickou péči dále poskytují lékaři interního a chirugického oddělení, sestry, sanitáři, ošetřovatelky a fyziotrerapeuté.  


Kontakt

obecný kontakt 377 193 577
primář 377 193 576 milan.brabec@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 377 193 578 hana.houskova@stod.nemocnicepk.cz 
sociální pracovnice (Po, Út: 7:00 - 18:00 h) 377 193 575 vladimira.zahorova@stod.nemocnicepk.cz 
lůžková stanice - interní obory (0. podlaží) 377 193 577 sona.loudova@stod.nemocnicepk.cz 
lůžková stanice - doléčení chir. pacienti (3. podlaží)   377 193 575

Oddělení

Oddělení je rozděleno na dvě lůžkové stanice, na nichž má celkem 57 lůžek. Obě se nachází v zadním lůžkovém traktu. 

Větší část, která je zaměřena na interní obory, se nachází v 0. podlaží. Menší část na doléčování chirurgických pacientů je pak umístěna ve 3. podlaží.

Plánek nemocnice

gynekolog 


Návštěvy

Návštěvní hodiny na LNP jsou každý den včetně víkendů i svátků od 8 do 18 hodin. Mimo tuto dobu jen po domluvě s primářem

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.