Oddělení následné péče

Péče

Na lůžkách následné péče je poskytována zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Péče je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče.

V péči o pacienty usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí návrat do domácího prostředí nebo do sociálních zařízeních (domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou atd.). Sociální situaci našich pacientů řeší individuálně sociální pracovnice ve spolupráci s vrchní sestrou, primářem oddělení a rodinou.

Oddělení poskytuje léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Cílem je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví dlouhodoběji nemocných osob, případně co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění či zpomalení progrese nemoci a taktéž důstojné dožití osob nevyléčitelně nemocných.

Indikace pro přijetí

Podmínkou hospitalizace je indikace odborného lékaře, u pacienta musí být stanoveny diagnozy a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat akutní péči. Veškeré příjmy jsou plánované a musí být zkonzultovány s primářem oddělení.

ONP SN (3)


Tým

čechura M (2) - kopie

MUDr. Miloslav Čechura
primář

377 193 576

miloslav.cechura@stod.
nemocnicepk.cz
  

Houšková

Hana Houšková
vrchní sestra

377 193 578

777 363 480

hana.houskova@stod.
nemocnicepk.cz
 

        

Odbornou lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytují lékaři lůžek následné péče, praktické a všeobecné sestry, sanitáři a fyzioterapeuté.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 577
primář 377 193 576 miloslav.cechura@stod.nemocnicepk.cz 
vrchní sestra 377 193 578 hana.houskova@stod.nemocnicepk.cz 
sociální pracovnice (Po, Út: 8:00 - 16:00 h) 377 193 575 vladimira.zahorova@stod.nemocnicepk.cz 
lůžková stanice - interní obory (0. podlaží)  377 193 577 sona.loudova@stod.nemocnicepk.cz - staniční sestra
lůžková stanice - chirurgické obory (3. podlaží)   377 193 575 jaroslava.dolejsova@stod.nemocnicepk.cz - staniční sestra

Oddělení

Oddělení disponuje v současné době 28 lůžky v nově zrekonstruované části budovy v 0. podlaží (v úrovni nemocničního parku) a 12 lůžky ve 3. nadzemním podlaží.

V 0. podlaží je poskytována péče především pacientům z interních oborů. Část pokojů, kde jsou pacienti soběstační, má své sociální zařízení. Na tomto oddělení je využíván stropní zvedací systém, který komfortně imobilní pacienty přemístí při zajišťování hygienické péče a při transportu na různá vyšetření. Oddělení je vybaveno tělocvičnou pro zvýšení kvality rehabilitační péče.

Plánek nemocnice

 ONP SN (4)


Návštěvy

Návštěvy jsou povoleny každý den od 13 do 18 hodin. Při nepříznivé epidemiologické situaci mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány. Aktuální informace naleznete ve stránce Návštěvy na lůžkových odd.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.