Interní ambulance

Slouží k péči o nemocné s interními chorobami, provádí se zde též předoperační vyšetření a kontroly objednaných pacientů po hospitalizaci.

lékař MUDr. Jiří Šmejkal
sestra Olga Šmejkalová
telefon 377 193 533
ordinační doba pondělí až pátek 9:30 - 12:30

Slouží k vyšetření nemocných odeslaných ke konziliárním vyšetřením převážně v rámci ostatních oddělení nemocnice, k příjmu pacientů odeslaných k hospitalizaci na interní oddělení a k vyšetření a léčbě akutně nemocných.

lékaři lékaři interního oddělení 
sestra Bc. Helena Weisová Šnajdaufová
telefon 377 193 541

Zajišťuje péči o pacienty se srdečními vadami a stavy po operacích srdce, po infarktech srdečních a angioplastikách či bypassech, po srdečním selhání z různé příčiny.

Zajišťuje též plánovaná i statimová vyšetření echokardiografická s barevnou dopplerometrií na přístroji PHILIPS MEDICAL SYSTEMS. Provádí se diagnostika pomocí metodik zátěžová bicyklová ergometrie, holterizace EKG, holterizace TK a echo (ke všem nutno objednat).

lékař MUDr. Roman Tytl
sestra Michaela Fraňková
telefon 377 193 534
ordinační doba pondělí 13:00 - 15:00
středa 13:00 - 15:00
ECHO dle objednávek

Zajišťuje ambulantní vyšetření trávicího ústrojí.

lékař MUDr. Pavel Zeman
sestry Jitka Kundratová , Bc. Jana Kastlová
telefon 377 193 537 - pouze Po, Út, St, Pá v době 12:00-14:00 hodin.
ordinační doba pondělí až středa 6:30 - 14:00
čtvrtek 6:30 - 12:00
pátek 6:30 - 14:00

Ambulance má v péči pacienty s cukrovkou 1. a 2. typu, pacienty s poruchou glukózové tolerance a s těhotenskou cukrovkou. Provádí se diagnostika diabetu, léčba a edukace dietního režimu. 

lékař MUDr. Marie Tocháčková
sestra Marcela Kadlecová
telefon 377 193 535
ordinační doba pondělí 7:00 - 15:30
úterý 7:00 - 15:30
středa 7:00 - 11:00
čtvrtek 7:00 - 15:30

Ambulance poskytuje komplexní léčbu v oboru urologie, uroonkologie, andrologie, urogynekologie a také poskytne základní péči v oboru urologie dětské. Provádí základní diagnostické a terapeutické výkony včetně chirurgických výkonů menšího rozsahu, které nevyžadují hospitalizaci (cystoskopie, biopsie prostaty apod.). Součástí rozvojové koncepce nemocnice je i další rozšiřování urologické péče včetně rozšíření nabídky operativy.

lékař MUDr. Daniela Kovářová
telefon vč. objednávek 776 696 330
ordinační doba čtvrtek 7:00 - 15:30 (na objednávku)

Nefrologická ambulance (nefrologie) se zabáývá vyšetřením močového ústrojí a ledvin a monitorování pacientů s poškozením ledvin a s podezřením na sekundární etiologii hypertenze. Ve spolupráci s dialyzační jednotkou Klatovské nemocnice přípravuje dále pacienty na náhradu funkce ledvin a zajišťuje komplexní péči před transplantací ledviny.

lékař MUDr. Jan Vachek
telefon 377 193 563 (vč. objednávek)
ordinační doba pondělí 12:00 - 17:00 (po předchozím objednání)

Evidence, sledování, diagnostika a léčba pacientů všech plicních nemocí. Konziliární činnost.

lékař MUDr. Jindřiška Galárová 
telefon 377 193 536
ordinační doba středa 8:00 – 14:00 (nebo dle objednávek)

Sonografická vyšetření jsou pro oddělení interny k dispozici každý pracovní den.

lékař MUDr. Jiří Šmejkal
sestra Michaela Fraňková
telefon 377 193 533
ordinační doba pondělí až pátek
6:30 - 8:00
13:30 - 14:00 (vyšetření cév, nutno objednat)

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.