Anesteziologicko-resuscitační odd.

Péče

Anesteziologicko–resuscitační oddělení Stodské nemocnice poskytuje péči v předoperačním, operačním a pooperačním období. Jedná se zejména o ..

  • předoperační přípravu,
  • celkovou nebo místní anestezii - při operačních nebo diagnostických výkonech,
  • kontinuální pooperační analgezii,
  • porodnickou epidurální kontinuální analgezii (bezbolestný porod) - dle indikace porodníka nebo na přání rodičky.

Péče je poskytována s využitím moderních přístrojů za podmínek trvalého sledování základních životních funkcí s cílem dosažení maximální bezpečnosti vedení anestezie v průběhu operace či jiného výkonu. Činnost oddělení je nepřetržitá.

Lékaři ARO dále v nemocnici

  • zajišťují veškerou neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci
  • poskytují konziliární službu všem oddělením
  • spolupracují v léčebně preventívní péči na jednotkách intenzívní péče na chirurgickém a interním oddělení

IMG_4906

Předoperační příprava

V rámci předoperační přípravy před plánovaným výkonem dostane pacient při přijetí do nemocnice písemnou informaci ve formě tzv. informovaného souhlasu, ve které se seznámí s podstatou a způsoby anestezie, je seznámen s možnými riziky výkonu a poučen v chování, jak sám může tato rizika eliminovat. Při osobním pohovoru s lékařem anesteziologem a po zodpovězení všech případných otázek nemocného, je vyzván k podpisu tohoto informovaného souhlasu na znamení, že byl o všech náležitostech předem informován a bere je na vědomí. Informovaný souhlas se stává součástí zdravotnické dokumentace nemocného.


Tým

Vedení

alwail 2

MUDr. Abdulhamid Alwail

primář

377 193 580

abdulhamid.alwail@stod.
nemocnicepk.cz
  

siklureta žena

Markéta Krbečková, DiS.

vrchní sestra

722 284 994

marketa.krbeckova@stod.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

MUDr. Vlastimil Tuháček

MUDr. Tomáš Zajíc

MUDr. Dagmar Hamáčková

MUDr. Volodymyr Tretiak

MUDr. Vladislav Kříž

MUDr. Soňa Maříková

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry a sanitáři. 


Kontakt

obecný kontakt 377 193 586
primář 377 193 580 abdulhamid.alwail@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 722 284 994 marketa.krbeckova@stod.nemocnicepk.cz
operační sály 377 193 556

Oddělení

Oddělení je nelůžkové. Spolupracuje s ostatními odděleními. Činnost je vykonávána na sedmi pracovištích, zejména na operačních a porodních sálech nemocnice.

IMG_4520


Ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.