IROP: Modernizace návazné péče

V rámci projektu „Stodská nemocnice, a.s. - Modernizace návazné péče“ předloženého do 31. výzvy IROP zaměřené na zvýšení kvality návazné péče je řešena obnova a modernizace přístrojového vybavení a technologií na odděleních poskytující návaznou péči o nemocné, kteří přicházejí z center vysoce specializované péče.

Hodnota projektu je 44,4 milionu korun, přičemž na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie ve výši 37,7 milionu korun.    

Projekt navazuje na celkovou koncepci postupné modernizace nemocnice odstartované rekonstrukcí operačních sálů, která skončila v polovině roku 2015.

Předmětem projektu je modernizace přístrojů a pomůcek tak, aby byla zajištěna dostatečná a účinná péče nemocným, a aby Stodská nemocnice nadále poskytovala kvalitní návaznou péči a zlepšila se tak její dostupnost v okresech Plzeň-jih, Tachov a Plzeň-sever. „Obnovou a modernizací přístrojů a technologií bychom rádi naše zdravotnické zařízení zatraktivnili i pro začínající lékaře a sestry, a tím dostatečně zajistili kontinuitu péče o nemocné na vysoké úrovni,“ uvedl předseda představenstva Stodské nemocnice Alan Sutnar

IROP: Stodská nemocnice - Modernizace návazné péče

logo_erdf

logo-mmr-cr

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.