Chirurgické oddělení

     

Oddělení stejně jako celá nemocnice pečuje nejen o pacienty z přirozených spádových oblastí (Plzeňsko, Tachovsko), ale mohou se zde léčit pacienti z celého kraje i dalších regionů ČR.  

Péče

Chirurgické oddělení patří mezi stěžejní oddělení nemocnice, které poskytuje ambulantní a nemocniční péči. Zajišťuje diagnostiku a léčbu pacientů, kteří trpí chirurgickým onemocněním nebo utrpěli úraz. Samozřejmostí je možnost využít konzultaci lékaře specializované poradny na konkrétní onemocnění nebo využít konzultační poradnu primáře oddělení.

Chirurgické oddělení nabízí pacientům péči v rozsahu obecné a úrazové chirurgie. V rámci vyšetřovacího procesu má k dispozici kompletní laboratorní služby, ultrazvukové vyšetření, rentgenové vyšetřovací metody včetně možnosti využití kontrastní látky a samozřejmostí je využití CT vyšetření (počítačová tomografie).  Potřebu speciálních vyšetřovacích metod zajišťuje spolupráce s FN Plzeň (např. radiointerveční vyšetření tepen – DSA/PTA). Z operačních technik využívají chirurgové klasický otevřený přístup, ale samozřejmostí je také využití laparoskopie.

Největší předností oddělení jsou krátké čekací doby na plánovaná vyšetření i operace. Další výhodou je prostředí malé nemocnice a všechen personál se snaží o vstřícný, rodinný přístup ke všem pacientům. V případě potřeby úzce spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice a specializovanými poradnami (endoskopické výkony) nebo poradnami ostatních pracovišť v okolí, např. provedení ERCP nebo jaterní poradna FN Plzeň.

Všeobecná chirurgie

Provádíme všechny typy chirurgických operací v běžném rozsahu nemocnice našeho typu

 • laparoskopické operace tříselné kýly
 • laparoskopické operace žlučníku a apendixu
 • operační řešení pupeční, tříselné, skrotální kýly a kýly v jizvě vč. možnosti využití ONSTEP techniky
 • operace křečových žil
 • operace štítné žlázy - nově vykonává lékař s bohatými zkušenostmi z FN Plzeň
 • operace hemoroidů a jiné menší operace v oblasti konečníku
 • operační řešení pilonidálního sinu
 • resekce tlustého střeva při nádorovém a nenádorovém onemocnění (rakovina) včetně resekce konečníku pro nádor pomocí staplerové techniky
 • na objednávku jsou ambulantně prováděny jednoduché chirurgické výkony v lokálním znecitlivění - např. odstranění mateřských znamének, bradavic, tukové boule apod.

Artroskopie

IMG_4549

SN garance kvality

Traumatologie (úrazová chirurgie)

Věnujeme se konzervativnímu i operativnímu léčení zlomenin, běžně provádíme tyto operace:

 • operační řešení zlomeniny krčku stehenní kosti
 • cervikokapitální endoprotézy
 • dlahové techniky (zámková kompresní dlaha – LCP dlaha)
 • nitrodřeňové osteosyntézy

Samozřejmou součástí komplexní péče je rehabilitace a pacienty po propuštění do domácího ošetřování kontrolujeme v traumatologické poradně.

Konzultační služby

Nabízíme konzultace Vašich zdravotních problémů prostřednictvím konzultační poradny primáře oddělení a dalších specializovaných poraden (viz níže Ambulance). Je možné využít ke konzultaci osobní návštěvu nebo napsat dotaz mailem.


Tým

Vedení

David šmíd

MUDr. David Šmíd, Ph.D.
primář

377 193 550

david.smid@stod.
nemocnicepk.cz

Jílková

Petra Jílková
vrchní sestra

377 193 552

petra.jilkova@stod.
nemocnicepk.cz

Lékaři

MUDr. Jan Zeithaml - zástupce primáře
MUDr. Anna Mametěva
MUDr. Svatopluk Šmíd
MUDr. Tomáš Matějka
- traumatolog
MUDr. Jonáš Kudela - artroskopista

MUDr. Martin Rada
MUDr. Tomáš Kanyicska
MUDr. Ondřej Trčka
- výkony ORL
MUDr. Jakub Šaloun
MUDr. Petr Skala
-  artroskopista

MUDr. Karel Martínek
MUDr. Jana Křečková
MUDr. Ulrika Martínková
MUDr. Serghii Samopadnyi

Nelékařský personál

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na chirurgickém oddělení všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáři a samozřejmě instrumentáři operačníh sálů, popř. rehabilitační pracovníci a  ergoterapeuté.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 563 chirurgie@stod.nemocnicepk.cz
primář 377 193 550 david.smid@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 377 193 552 petra.jilkova@stod.nemocnicepk.cz
administrativní pracovnice 377 193 555 radka.schafferova@stod.nemocnicepk.cz 
lékaři 377 193 551, 377 193 553
operační sál 377 193 556
inspekční pokoj A / B  377 193 557 / 559
JIP chirurgie 377 193 561
ambulance 377 193 563 - 5

Oddělení

Lůžková část chirurgického oddělení se nachází v zadním lůžkovém traktu nemocnice ve 3. podlaží. 

Má k dispozici 21 lůžek standardního oddělení včetně dvou lůžek, které se nacházejí na nadstandardním pokoji. Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče, kde se nacházejí 3 moderně vybavená lůžka s možností využití umělé plicní ventilace. U všech lůžek je standardem možnost využít kompletní monitoraci životně důležitých funkcí pacienta včetně možnosti invazivního měření. 

Rovněž ve 3. podlaží ve středové části jsou dva samostatné moderní (úplná rekonstrukce 2015) a plně vybavené operační sály, zákrokový sál a sterilizace.

V ambulantním traktu v přízemí nemocnice je k dispozici ambulantní sálek pro ošetření drobných úrazů či výkony prováděné v místní anestezii.

Sterilizace zajišťuje přípravu sterilních nástrojů a materiálů nejen pro potřeby chirurgického oddělení či ostatních oddělení nemocnice, ale i pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v regionu.

  

Plánek nemocnice

IMG_4507


Ambulance

Ambulantním pacientům je k dispozici chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem, která zajišťuje péči o akutní pacienty a také slouží jako příjmová a převazová ambulance. Dále je možné využít některou ze sedmi specializovaných poraden, ve kterých pracují lékaři, kteří se zaměřují na konkrétní, úzce specializovanou problematiku. Součástí ambulantního traktu je zákrokový operační sál, který je možné využít pro drobné chirurgické výkony, které se provádějí u ambulantních pacientů. V případě potřeby, je možné využít služeb anesteziologa.


Hospitalizace 

Dostavte se v určený den do 08:00 na chirurgickou ambulanci (v přízemí budovy). K přijetí se hlaste u sestry na této ambulanci. 

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), vyplněné dotazníky, domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). 

Minimálně 10 dní před plánovanou operací nepoužívejte léky k ředění krve - po domluvě s ošetřujícím lékařem. Léky, které dlouhodobě užíváte, budete brát pravděpodobně i během hospitalizace, proto si je vezměte raději s sebou v originálních baleních na dobu nezbytně nutnou, spolu s údaji o jejich dávkování. 

Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem si (pokud není dohodnuto jinak) nechte provést kompletní předoperační vyšetření, event. další doporučená vyšetření (plicní apod.). 

Do nemocnice si přibalte domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme Vám ponechat doma cenné věci (prstýnky, náušnice a pod.), větší obnos peněz, popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy chirurgické oddělení neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.

Hrazené služby

Některé služby nejsou hrazené systémem zdravotního pojištění, viz např. nadstadardní ubytování - jednolůžkový pokoj.


Souhlasy

ke stažení

Podpora

V rámci nemocnice má chirurgické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s Klatovskou nemocnicí a klinickými pracovišti FN Plzeň.


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.