Chirurgické oddělení

     

Oddělení stejně jako celá nemocnice pečuje nejen o pacienty z přirozených spádových oblastí (Plzeňsko, Tachovsko), ale mohou se zde léčit pacienti z celého kraje i dalších regionů ČR.  

Péče

Chirurgické oddělení patří mezi stěžejní oddělení nemocnice. Má lůžkovou i ambulantní část. Zajišťuje základní péči ve všeobecné chirurgii včetně traumatologie. Kromě diagnostiky provádíme plánované i akutní chirurgické operace. Je prioritou indikované užití miniinvazivní chirurgie při laparoskopických operacích např. žlučníku, apendixu, tříselné kýly a náhlých příhod břišních.

Naší předností jsou krátké čekací doby na plánovaná vyšetření i operace (často v řádech dnů). Snažíme se vyjít vstříc i časovým možnostem pacientů. Vítáme  konzultace s ošetřujícími lékaři (např. praktiky) hospitalizovaných nemocných.

IMG_4549

Všeobecná chirurgie

Provádíme všechny typy chirurgických operací v běžném rozsahu nemocnice našeho typu

Traumatologie (úrazová chirurgie)

Věnujeme se konzervativnímu i operativnímu léčení končetinových zlomenin se zaměřením na

Součástí komplexní péče o nemocné jsou i poúrazová poradna, poradna pro onemocnění prsní žlázy a cévní poradna.


Tým

Vedení

Šmíd S.

MUDr. Svatopluk Šmíd
primář

377 193 550

svatopluk.smid@stod.
nemocnicepk.cz

Jílková

Petra Jílková
vrchní sestra

377 193 552

petra.jilkova@stod.
nemocnicepk.cz

Lékaři

MUDr. Anna Mameteva
MUDr. Martina Broučková
MUDr. Marin Dufek

MUDr. Martin Rada
MUDr. Lakiia Merabi
MUDr. Tomáš Kanyicska

MUDr. Karel Martínek
MUDr. Miloslav Čechura


Nelékařský personál

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na chirurgickém oddělení všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáři a samozřejmě instrumentáři operačníh sálů, popř. rehabilitační pracovníci a  ergoterapeuté.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 563 chirurgie@stod.nemocnicepk.cz
primář 377 193 550 svatopluk.smid@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 377 193 552 petra.jilkova@stod.nemocnicepk.cz
administrativní pracovnice 377 193 555 radka.schafferova@stod.nemocnicepk.cz 
lékaři 377 193 551, 377 193 553
operační sál 377 193 556
inspekční pokoj 377 193 557
JIP chirurgie 377 193 561
ambulance 377 193 563, 377 193 564

Oddělení

Lůžková část chirurgického oddělení se nachází v zadním lůžkovém traktu nemocnice ve 3. podlaží. Má k dispozici 30 standardních lůžek, 2 lůžka nadstandardní a 3 moderně vybavená lůžka JIP.

Rovněž ve 3. podlaží ve středové části jsou dva samostatné moderní (úplná rekonstrukce 2015) a plně vybavené operační sály, zákrokový sál a sterilizace.

V ambulantním traktu v přízemí nemocnice je k dispozici ambulantní sálek pro ošetření drobných úrazů či výkony prováděné v místní anestezii.

Sterilizace zajišťuje přípravu sterilních nástrojů a materiálů nejen pro potřeby chirurgického oddělení či ostatních oddělení nemocnice, ale i pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v regionu.

  

Plánek nemocnice

IMG_4507


Ambulance

Oddělení zajišťuje níže uvedené odborné ambulance a poradny. V rámci ambulance všeobecné chirurgie a příjmové pak také 24hodinovou chirurgickou pohotovost jak pro neodkladné stavy úrazové, tak i neúrazové (zejména bolesti břicha). 


Hospitalizace 

Dostavte se v určený den do 08:00 na chirurgickou ambulanci (v přízemí budovy). K přijetí se hlaste u sestry na této ambulanci. 

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), vyplněné dotazníky, domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). 

Minimálně 10 dní před plánovanou operací nepoužívejte léky k ředění krve - po domluvě s ošetřujícím lékařem. Léky, které dlouhodobě užíváte, budete brát pravděpodobně i během hospitalizace, proto si je vezměte raději s sebou v originálních baleních na dobu nezbytně nutnou, spolu s údaji o jejich dávkování. 

Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem si (pokud není dohodnuto jinak) nechte provést kompletní předoperační vyšetření, event. další doporučená vyšetření (plicní apod.). 

Do nemocnice si přibalte domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme Vám ponechat doma cenné věci (prstýnky, náušnice a pod.), větší obnos peněz, popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy chirurgické oddělení neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.

Hrazené služby

Některé služby nejsou hrazené systémem zdravotního pojištění, viz např. nadstadardní ubytování - jednolůžkový pokoj 300,- Kč / 200,- Kč (bez vlastního soc. zařízení).


Podpora

V rámci nemocnice má chirurgické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti FN Plzeň.


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.