Chirurgické oddělení

     

Oddělení stejně jako celá nemocnice pečuje nejen o pacienty z přirozených spádových oblastí (Plzeňsko, Tachovsko), ale mohou se zde léčit pacienti z celého kraje i dalších regionů ČR.  

Péče

Chirurgické oddělení patří mezi stěžejní oddělení nemocnice. Má lůžkovou i ambulantní část. Zajišťuje základní péči ve všeobecné chirurgii včetně traumatologie. Kromě diagnostiky provádíme plánované i akutní chirurgické operace. Je prioritou indikované užití miniinvazivní chirurgie při laparoskopických operacích např. žlučníku, apendixu, tříselné kýly a náhlých příhod břišních.

Naší předností jsou krátké čekací doby na plánovaná vyšetření i operace (často v řádech dnů). Snažíme se vyjít vstříc i časovým možnostem pacientů. Vítáme  konzultace s ošetřujícími lékaři (např. praktiky) hospitalizovaných nemocných.

IMG_4549

Všeobecná chirurgie

Provádíme všechny typy chirurgických operací v běžném rozsahu nemocnice našeho typu

Traumatologie (úrazová chirurgie)

Věnujeme se konzervativnímu i operativnímu léčení končetinových zlomenin se zaměřením na

Součástí komplexní péče o nemocné jsou i poúrazová poradna, poradna pro onemocnění prsní žlázy a cévní poradna.


Tým

Vedení

Šmíd S.

MUDr. Svatopluk Šmíd
primář

377 193 550

svatopluk.smid@stod.
nemocnicepk.cz

Jílková

Petra Jílková
vrchní sestra

377 193 552

petra.jilkova@stod.
nemocnicepk.cz

Lékaři

MUDr. Anna Mameteva
MUDr. Martina Broučková
MUDr. Ali Quhali
externí / spolupracující lékaři

MUDr. Martin Rada
MUDr. David Šmíd, Ph.D.
MUDr. Tomáš Kanyicska

MUDr. Karel Martínek
MUDr. Miloslav Čechura
MUDr. Jana Boudová

Nelékařský personál

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na chirurgickém oddělení všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáři a samozřejmě instrumentáři operačníh sálů, popř. rehabilitační pracovníci a  ergoterapeuté.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 563 chirurgie@stod.nemocnicepk.cz
primář 377 193 550 svatopluk.smid@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 377 193 552 petra.jilkova@stod.nemocnicepk.cz
administrativní pracovnice 377 193 555 radka.schafferova@stod.nemocnicepk.cz 
lékaři 377 193 551, 377 193 553
operační sál 377 193 556
inspekční pokoj 377 193 557
JIP chirurgie 377 193 561
ambulance 377 193 563 - 5

Oddělení

Lůžková část chirurgického oddělení se nachází v zadním lůžkovém traktu nemocnice ve 3. podlaží. Má k dispozici 30 standardních lůžek, 2 lůžka nadstandardní a 3 moderně vybavená lůžka JIP.

Rovněž ve 3. podlaží ve středové části jsou dva samostatné moderní (úplná rekonstrukce 2015) a plně vybavené operační sály, zákrokový sál a sterilizace.

V ambulantním traktu v přízemí nemocnice je k dispozici ambulantní sálek pro ošetření drobných úrazů či výkony prováděné v místní anestezii.

Sterilizace zajišťuje přípravu sterilních nástrojů a materiálů nejen pro potřeby chirurgického oddělení či ostatních oddělení nemocnice, ale i pro potřeby dalších zdravotnických zařízení v regionu.

  

Plánek nemocnice

IMG_4507


Ambulance

Oddělení zajišťuje níže uvedené odborné ambulance a poradny. V rámci ambulance všeobecné chirurgie a příjmové pak také 24hodinovou chirurgickou pohotovost jak pro neodkladné stavy úrazové, tak i neúrazové (zejména bolesti břicha). 


Hospitalizace 

Dostavte se v určený den do 08:00 na chirurgickou ambulanci (v přízemí budovy). K přijetí se hlaste u sestry na této ambulanci. 

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), vyplněné dotazníky, domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). 

Minimálně 10 dní před plánovanou operací nepoužívejte léky k ředění krve - po domluvě s ošetřujícím lékařem. Léky, které dlouhodobě užíváte, budete brát pravděpodobně i během hospitalizace, proto si je vezměte raději s sebou v originálních baleních na dobu nezbytně nutnou, spolu s údaji o jejich dávkování. 

Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem si (pokud není dohodnuto jinak) nechte provést kompletní předoperační vyšetření, event. další doporučená vyšetření (plicní apod.). 

Do nemocnice si přibalte domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme Vám ponechat doma cenné věci (prstýnky, náušnice a pod.), větší obnos peněz, popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy chirurgické oddělení neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.

Hrazené služby

Některé služby nejsou hrazené systémem zdravotního pojištění, viz např. nadstadardní ubytování - jednolůžkový pokoj.


Podpora

V rámci nemocnice má chirurgické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti FN Plzeň.


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.