Pediatrické ambulance

Slouží pro řešení akutních zdravotních problémů a pro příjmové vyšetření pro lůžková oddělení. Vzhledem k absenci lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v regionu zajišťuje ambulance i tuto funkci s tím, že v nemocnici je výhodná návaznost na radiodiagnostické oddělení, hematologickou a biochemickou laboratoř i konsiliární vyšetření lékařů dalších odborností.

Ambulance provádí vyšetření zrakových vad (např. tupozrakost, šilhání, nestejnozrakosti aj.) přístrojem Plusoptix u dětí od 6 měsíců věku

lékaři
kmenoví nebo smluvní lékaři a sestry dětského oddělení 
sestra
 Andrea Jindřichová
telefon
377 193 594
ordinační doba
pondělí až pátek 7:00 - 15:30
Mimo uvedenou ordinační dobu funguje ambulance jako lékařská pohotovost.

Ambulance se nachází v prostorách dětského oddělení nemocnice v 2. podlaží s přístupem vedlejším schodištěm z boku nemocnice. 

Plánek 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost nabízí plný rozsah činností včetně návštěvní služby. Nachází se ve zdravotnickém středisku v Merklíně.

lékař / sestra
prim. MUDr. Helena Vrbová / R. Bursová
telefon
777 357 061
ordinační doba
pondělí 13:00 - 15:00
středa    13:00 - 15:00
čtvrtek  13:00 - 15:00
lokace
Merklín, Husova 345

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost nabízí plný rozsah činnosti včetně návštěvní služby. Nachází se ve zdravotnickém středisku v Chotěšově.

lékař / sestra
MUDr. Eva Preislerová / R. Bursová
telefon
777 357 060
ordinační doba
pondělí 8:00 - 11:00 hod
čtvrtek  8:00 - 9:30 hod
pátek    8:00 - 11:30 hod
lokace
Chotěšov, Plzeňská 435

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.