Oddělení sociální péče

Péče

Sociální pobytová služba je v naší nemocnici poskytována v souladu s § 52 zákona č. 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách). Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené s klienty. Ti jsou vybíráni z řad osob, které sami nebo prostřednictvím svých blízkých požádají o poskytnutí této služby, jsou uvedeni v seznamu žadatelů a splňují zdravotní kritéria zavedená pro její poskytování. 

Komu je služba určena?

Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než je jim bude ...

Oddělení sociální péče je zaměřeno zejména na péči o seniory. Zájemci se přijímají z Oddělení lůžek následné péče Stodské nemocnice i z ostatních lůžkových oddělení nemocnic. Indikaci k pobytu na oddělení doporučuje ošetřující lékař.

Komu nemůžeme zajistit poskytování služby?

Poskytnutí pobytové sociální služby můžeme odmítnout (v souladu s § 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.), pokud...

Pobyt

Oddělení sociální péče je zaměřeno zejména na péči o seniory. Zájemci se přijímají z LNP Stodské nemocnice i z ostatních lůžkových oddělení nemocnic. Indikaci k pobytu na oddělení doporučuje ošetřující lékař.

Během pobytu je poskytována odborná péče pod dohledem lékaře. Ošetřovatelský tým pracuje pod vedením zkušené všeobecné sestry. Péče je poskytována 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. V případě zhoršení zdravotního stavu může ošetřující lékař přeložit klienta na akutní lůžkové zdravotnické oddělení v rámci naší nemocnice.

Sociální pracovnice vede jednání se zájemcem o službu, připravuje podklady pro uzavření smlouvy a po celou dobu pobytu poskytuje uživatelům i jejich rodinám:

Služby lze využívat po dobu 6 měsíců (s možností dalšího prodloužení) na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a Stodskou nemocnicí a.s. Dle § 52, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťujeme:

a úkony péče

Zájemci o pobyt na oddělení sociální péče ve Stodské nemocnici se mohou s žádostí o další informace a vysvětlení obrátit na vedoucí oddělení Hanu Houškovou, případně na sociální pracovnici Bc. Vladimíru Zahořovou (pracovní doba: pondělí, úterý 7:00 - 18:00). 

Ke stažení


Tým a kontakt

Houšková

Hana Houšková
vedoucí oddělení a vrchní sestra

377 193 578

hana.houskova@stod.
nemocnicepk.cz
 

Zahořová

Bc. Vladimíra Zahořová
sociální pracovnice

377 193 575

vladimira.zahorova@stod.
nemocnicepk.cz
 

   
Odbornou péči dále zajišťuje tým sester, sanitářů a ošetřovatelů Stodské nemocnice. 


Oddělení

Oddělení sociální péče má kapacitu 10 lůžek. Využívána jsou lůžka v rámci oddělení následné péče v 0. a 3. podlaží. 

Plánek nemocnice


Úhrada za služby

Výše úhrady za sociální služby  je stanovena individuálně na základě Smlouvy o poskytování sociální služby na oddělení sociální péče ve Stodské nemocnice a.s.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.