Chirurgické ambulance

Nemocnice má k dispozici dvě ambulance všeobecné chirurgie. V rámci ordinačních hodin zajišťují plánované kontroly a příjmová vyšetření pro lůžkovou část chirurgického oddělení. Na objednávku jsou zde též prováděny jednoduché chirurgické výkony - např. odstranění mateřských znamének, bradavic, karpální tunely, apod. 

lékaři
vykonávají lékaři chirurgického oddělení
sestry
Milena Fikrlová, Lenka Šimková, Martina Jindřichová
telefon
377 193 563
ordinační doba

pondělí - pátek  7:00 - 15:30
Mimo běžný provoz funguje pro akutní případy jako ústavní pohotovost. Tato služba podléhá regulačnímu poplatku.

Nepřetržitou ambulantní pohotovost zajišťuje pro veškeré akutní stavy včetně poúrazových Lékařská pohotovostní služba pro dospělé nebo Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Je zaměřena na mammologické vyšetření prsou.

personál MUDr. Marta Růžková
sestry Milena Fikrlová, Lenka Šimková
telefon 377 193 563
ordinační doba čtvrtek 11:00 - 13:00

Zaměřena jak na pacienty po hospitalizaci na našich akutních lůžkách, tak i pro všechny klienty tohoto regionu, kteří mají potíže z kosterním /pohybovým aparátem.

personál MUDr. Zdeněk Brada
sestra Hana Houšková
telefon 377 193 564
ordinační doba

pondělí 12:00 - 18:00
od 18:00 do 20:00 konzilia na oddělení, sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozenců

Zaměřena na následnou zdravotní péči pro pacienty propuštěné z akutních lůžek po úrazech a operacích pohybového aparátu.

lékař
 prim. MUDr. Svatopluk Šmíd
sestra
Milena Fikrlová, Lenka Šimková
telefon
 377 193 563
ordinační doba

čtvrtek 9:00 - 10:00

Cévní poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním tepen a žil. 

lékař
MUDr. Miloslav Čechura
telefon / objednávky
377 193 564 / 377 193 563
ordinační doba
úterý 9:00 - 12:00 (nutno se objednat na tel 377 193 563)

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.