Chirurgické ambulance

Nemocnice má k dispozici dvě ambulance všeobecné chirurgie. V rámci ordinačních hodin zajišťují plánované kontroly a příjmová vyšetření pro lůžkovou část chirurgického oddělení. Na objednávku jsou zde též prováděny jednoduché chirurgické výkony - např. odstranění mateřských znamének, bradavic, karpální tunely, apod. 

personál
lékaři chirurgického oddělení / kmenové sestry chirurgických ambulancí
telefon
377 193 563
ordinační doba
pondělí - pátek  7:00 - 15:30
Mimo běžný provoz funguje pro akutní případy jako ústavní pohotovost. Tato služba podléhá regulačnímu poplatku.

Nepřetržitou ambulantní pohotovost zajišťuje pro veškeré akutní stavy včetně poúrazových Lékařská pohotovostní služba pro dospělé nebo Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Koloproktologická poradna se zabývá diagnostikou a následnou léčbou onemocnění střev a konečníku včetně nádorového i nenádorového onemocnění tenkého a tlustého střeva. Součástí péče poradny je služba stomické sestry. 

Do této ambulance se lze objednat online přes objednávkový systém Stodské nemocnice

lékař / sestry MUDr. David Šmíd, Ph.D. / kmenové sestry chirurgické ambulance
stomická sestra Bc. Helena Weisová-Šnajdaufová - 607 566 232
telefon 377 193 563 
ordinační doba pouze na objednání s výjimkou pacientů s maligním onemocněním (mohou přijít bez objednání)
čtvrtek 
10:00 - 14:00 (resp. dle objednávek)
objednávky Objednávky do poradny: online objednání, 377 193 563, koloproktologie@stod.nemocnicepk.cz, osobně v chirurgické ambulanci
Objednací doba: týden
Objednací doba na operaci: 1 až 3 týdny (v závislosti na předoperačních vyšetřeních)
Objednání péče stomické sestry: 607 566 232

      

Řešené potíže 

Benigní onemocnění

Mezi nezhoubná, nenádorová onemocnění tlustého střeva a konečníku patří:

 • hemoroidy
 • trhliny konečníku
 • zácpa
 • inkontinence (neudržení) stolice
 • píštěle a abscesy v okolí konečníku
 • výhřez sliznice konečníku
 • pilonidální sinus

Další častou diagnózou, se kterou nemocní přicházejí do koloproktologické poradny je divertikulitida nebo divertikulóza tlustého střeva.

Maligní onemocnění

Nejčastějším maligním / zhoubným onemocněním tlustého střeva a konečníku je kolorektální karcinom - rakovina tlustého střeva a konečníku. Mezi další nádorová onemocnění patří zhoubné nádory kůže postihující oblast konečníku.

Stomická sestra

Stomasestra pečuje o stomiky, tedy o pacienty s umělým vyústěním tenkého nebo tlustého střeva, mj.

 • Pomáhá při nácviku manipulace se stomickými pomůckami - po operačním zákroku seznámí pacienta se zásadami správného, šetrného a bezpečného zacházení.
 • Obeznámí pacienta s informacemi ohledně stravování a s možnými souvisejícími zdravotními komplikacemi.
 • Má přehled o úhradě stomických pomůcek zdravotní pojišťovnou.
 • Dokáže poradit se záležitostmi běžného denního života stomických pacientů.
 • Při volbě vhodných pomůcek přihlíží k věku pacienta, k jeho návykům a životnímu stylu, k tomu, jak je zručný, a pochopitelně i k velikosti a tvaru stomie.
 • Doporučuje a napomáhá zaučit s pomůckami zacházet i osobu pacientovi blízkou, která může být při péči o stomii taktéž nápomocna. 

Ambulance je určena pro pacienty, kteří mají doporučenou artroskopii kolene, ramene či hlezna. Je vhodné donést s sebou vyšetření od ortopeda nebo chirurga.

personál MUDr. Jonáš Kudela, kmenové sestra ambulancí chir. odd. 
telefon 377 193 563
ordinační doba úterý 13:30 - 16:00 hod

Mamologická  poradna se zabývá diagnostikou a následnou léčbou onemocnění prsu. Kompletně se zde řeší nezhoubná (benigní) a zhoubná (maligní) onemocnění převážně žen, ale také mužů. Po předchozí domluvě je možné využít poradenství z oboru plastické a estetické chirurgie, před zamýšleným chirurgickým zákrokem.

personál MUDr. Andrea Hosnedlová, Ph.D., MUDr. Ulrika Martínková  / kmenové sestry chirurgické ambulance
telefon / objednávky 377 193 563 - objednávky online
ordinační doba úterý  12:00 - 14:00 -  výhradně na objednání, v případě nutnosti i v jiném smluveném termínu (do 12.2023)
! od ledna 2024 změna ordinační doby
úterý 13:00 - 14:00 -  výhradně na objednání, v případě nutnosti i v jiném smluveném termínu (od 1.2024)
objednávky 377 193 563, osobně v chir. ambulanci  
(objednací lhůta 1 - 2 týdny)

Do této ambulance se lze objednat online přes objednávkový systém Stodské nemocnice.

Maligní onemocnění

Nejčastějším zhoubným onemocněním je karcinom prsu (rakovina prsu), který se vyskytuje v různých variantách. Prostřednictvím mamologické poradny je zajištěna kompletní diagnostika a následná léčba rakoviny prsu. Zcela samozřejmou součástí je spolupráce s dalšími medicinálními obory jako jsou radiologie, nukleární medicína a nezbytné histologické vyšetření. Vše probíhá ambulantně. Po operaci je následná onkologická léčba zajištěna na Onkologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Po dokončení léčby probíhá následné sledování pacientek nebo pacientů v naší poradně.

Benigní onemocnění

Mezi nezhoubná, nenádorová onemocnění prsu patří:

 • záněty (mastitida)
 • bulky v prsu (lipomy, fibromy, cysty)
 • výtok z bradavky

Konzultační služby

Nabízíme konzultaci Vašich  zdravotních  problémů, které postihují prs, prostřednictvím emailu s možnou navazující kontrolou v poradně.

Zaměřena jak na pacienty po hospitalizaci na našich akutních lůžkách, tak i pro všechny klienty tohoto regionu, kteří mají potíže z kosterním / pohybovým aparátem.

lékař MUDr. Zdeněk Brada
sestra Hana Houšková
telefon 377 193 564
ordinační doba

pondělí 12:00 - 18:00
od 18:00 do 20:00 konzilia na oddělení, sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozenců

Ambulance poskytuje komplexní léčbu v oboru urologie, uroonkologie, andrologie, urogynekologie a také poskytne základní péči v oboru urologie dětské. Provádí základní diagnostické a terapeutické výkony včetně chirurgických výkonů menšího rozsahu, které nevyžadují hospitalizaci (cystoskopie, biopsie prostaty apod.). Součástí rozvojové koncepce nemocnice je i další rozšiřování urologické péče včetně rozšíření nabídky operativy.

lékař MUDr. Miroslav Polák 
telefon vč. objednávek 776 696 330 - objednávky online
ordinační doba pondělí 15:00 - 18:00 (na objednávku) 

Do této ambulance se lze objednat online přes objednávkový systém Stodské nemocnice

Zaměřena na následnou zdravotní péči pro pacienty propuštěné z akutních lůžek po úrazech a operacích pohybového aparátu.

lékař
MUDr. Svatopluk Šmíd
sestry
kmenové sestry chirurgické ambulance
telefon
 377 193 563
ordinační doba
čtvrtek   8:30 - 10:00

Umožňuje konzultace a poradenství pacientům indikovaným k operačnímu zákroku, vč. doporučení  předoperačních vyšetření a konzultací jejich výsledků.

Do této ambulance se lze objednat online přes objednávkový systém Stodské nemocnice

personál prim. MUDr. David Šmíd, Ph.D. / kmenové sestry chirurgické ambulance
telefon 377 193 565, online objednání
ordinační doba čtvrtek 13:00 - 14:00 

Cévní poradna zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s onemocněním tepen a žil. 

lékař
MUDr. Jan Zeithaml
telefon / objednávky
377 193 564 /  563
ordinační doba
dle objednávek

Poradna pro chronické a nehojící se rány je specializovanou chirurgickou ambulancí, která je primárně určena pacientům, kteří mají komplikovanou či déle se nehojící ránu.

Může se jednat o operační ránu, kdy je pooperační průběh komplikován přítomnou infekcí. Stejné komplikace mohou postihovat také rány, které vznikly úrazem, typickým příkladem jsou opařeniny a popáleniny s komplikovaným hojením. Dále léčíme kožní defekty, které vznikly v důsledku jiného onemocnění (žilní nedostatečnost, ischemická choroba dolních končetin, apod.). V neposlední řadě se zabýváme dekubity.

personál MUDr. David Šmíd, Ph.D., MUDr. Jana Křečková / Mgr. Vlasta Šmídová a kmenové sestry chirurgické ambulance
telefon 377 193 563
ordinační doba středa  9:00 - 13:00 v případě nutnosti i v jiném smluveném termínu (do 12.2023)
! od ledna 2024 změna ordinační doby
úterý 8:30 - 13:00 v případě nutnosti i v jiném smluveném termínu (od 1.2024)

Konzultační služby

Nabízíme konzultace Vašich ran prostřednictvím emailu (zaslání fotografií s popisem dosavadního průběhu onemocnění) s možnou navazující kontrolou v poradně.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.