Stodská nemocnice, a.s.

O společnosti

Vlastníkem Stodské nemocnice, a. s. je od roku 2002 Plzeňský kraj.

Nemocnici převzal ze správy okresního úřadu resp. státu. V roce 2003 vytvořil z nemocnice akciovou společnost.

Stodská nemocnice, a.s. je členem skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.  Kromě stejnojmenné společnosti, která strategicky řídí rozvoj nemocnic, ji tvoří nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech a Rokycanech a nemocnice následné péče v Horažďovicích a v Plané (Svatá Anna). 

Nemocnice Plzeňského kraje

Jako akciová společnost, poskytovatel zdravotní péče, člen konsorcia nebo povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, aj.  je Stodská nemocnice, a. s. povinna poskytovat o sobě některé informace. 

Povinně zveřejňované informace


Vedení nemocnice

SN - Alan Sutnar

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. 

předseda představenstva
377 193 611 (sekretariát)
alan.sutnar@stod.nemocnicepk.cz

silueta žena ofic

Aneta Píchová, DiS. 

asistentka představenstva 
377 193 611
aneta.pichova@stod.
nemocnicepk.cz
 

Duffková

Hana Duffková

hlavní sestra
377 193 622
hana.duffkova@stod.
nemocnicepk.cz

Vítovec

Václav Vítovec

vedoucí technického oddělení
377 193 515
vaclav.vitovec@stod.
nemocnicepk.cz

Součková Monika

Bc. Monika Součková 

manažerka kvality
778 528 760
monika.souckova@stod.
nemocnicepk.cz

Kokoška_mala

Bc. Jiří Kokoška 

komunikace a PR
777 315 018 
jiri.kokoska@nemocnicepk.czStatutární orgány

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Představenstvo

SN - Alan Sutnar

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. 

předseda představenstva
alan.sutnar@stod.nemocnicepk.cz

Kýhos_malá

Ing. Marek Kýhos, MBA

člen představenstva
marek..kyhos@nemocnicepk.cz

Šíma_malá

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

člen představenstva 
jaroslav.sima@nemocnicepk.cz

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Ing. Lenka Brčková

Členové dozorčí rady

Aurel Ardeleanu

     

Simona Kocová


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.