Rehabilitační oddělení

Péče

Rehabilitační oddělení naší nemocnice poskytuje specializovanou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína se zaměřením na nemocné s chorobami pohybového ústrojí. Péči poskytuje v ambulantním i lůžkovém režimu v rámci hospitalizace na lůžkových odděleních naší nemocnice.

Skladba nemocných

 • s chronickými i akutními onemocněními pohybového aparátu včetně funkčních poruch
 • děti s vadami a chorobami pohybového aparátu včetně dispenzární péče o děti a mladistvé se skoliosou a jinými vadami hybného systému
 • ženy s poruchami fertility (plodnosti) a s poruchami pohybového aparátu v souvislosti s těhotenstvím a porodem
 • osoby s poúrazovými stavy a po operacích na pohybovém ústrojí
 • osoby po rozsáhlejších operacích - celková a cílená mobilizace
 • osoby s postižením pohybového aparátu v souvislosti s interními onemocněními - stavy po cévních mozkových příhodách, infarktu myokardu, polyneuropatie (porucha nervových vláken) při diabetu, obliterace (zánět, nedostatečné prokrvení, zužování) tepen dolních končetin, chronická onemocnění dýchacích cest
 • osoby s trvalým hendikepem

Používané metody

 • vyšetření pohybového aparátu nemocného lékařem s atestací z RFM
 • myoskeletální medicína v plném rozsahu v rámci Oprávnění České společnosti pro myoskeletální medicínu (manipulační a mobilizační terapie, techniky měkkých tkání apod.)
 • pohybová léčba  - léčebná tělesná výchova
 • klasická a reflexní masážní léčba
 • elektrodiagnostika (It křivka) a elektroterapie (elektrostimulace, DD, interferenční proudy)
 • léčba UZ, magnetoterapie
 • světloléčba (léčba ultrafialovým, infračerveným světlem, polarizovaným světlem, laserem)
 • teploléčba (parafin, elektro a hydroterapie)
 • kryoterapie
 • vodoléčba (vířivky, podvodní masáž, bazén)
 • lymfodrenáž
 • léčba s použitím přechodné fixace ortézami, dynamickými fixačními prostředky
 • poradenská činnost při výběru rehabilitačních, kompenzačních a substitučních pomůcek, předepisování těchto pomůcek, provádění zácviku při jejich používání
 • farmakoterapie v rámci oboru rehabilitační a fyzikální medicíny

V rámci nadstandardní péče též nabízíme

 • masáže sportovní, kosmetické, nadstandardní
 • elektroterapie (např. myostimulace z kosmetických důvodů)
 • rekondiční péče o invalidy (ve spolupráci se Svazem tělesně postižených)
 • rekondiční péče o sportovce
 • preventivní rehabilitační programy pro pracující se zvýšeným rizikem postižení pohybového aparátu (ve spolupráci s odbory - možná úhrada i z FKSP)
 • terapie nadváhy

IMG_4264

Lymfodrenáž

Jedná se o speciální masáž, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy a tím i přepravu látek v ní obsažených (buněčných zbytků, tkáňových bílkovin, mastných kyselin, vody apod.), urychlit čištění organismu a pomoci mu zbavit se škodlivin a vyloučit je z těla ven.

Spektrum použití lymfodrenáže pro zdravotní indikace je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Každý pacient před vlastním výkonem, resp. objednáním k výkonu, navštíví ordinaci RHC lékaře.

 • vrozená postižení mízního systému
 • postižení mízního systému vlivem úrazu, operace, zánětu a ozáření
 • otoky po prodělané fletrombóze
 • otoky po zánětu žil, chronická žilní nedostatečnost
 • terapie bércových vředů
 • revmatické otoky

Spektrum použití lymfodrenáže pro esteticko-kosmetické indikace je hrazeno klientem. Zájemce se objedná přímo u vrchní sestry RHC oddělení.

 • celulitida
 • zvýšená tělesná váha
 • pocit „těžkých nohou“

Tým

Vedení

Wabneggerová

MUDr. Ludmila Wabneggerová
primářka

377 193 645

ludmila.wabneggerova@stod.
nemocnicepk.cz

Pavlacová

Dana Pavlacová
vedoucí fyzioterapeut

377 193 648

dana.pavlacova@stod.
nemocnicepk.cz
  

Lékaři

MUDr. Ludmila Wabneggerová - primářka

MUDr. Jiří Wicherek 

Nelékařští pracovníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na rehabilitačním oddělení fyzioterapeutky a masér. 

IMG_20200206_083141


Kontakt

obecný kontakt / vedoucí fyzioterapeut 377 193 648 dana.pavlacova@stod.nemocnicepk.cz 
primář 377 193 645 ludmila.wabneggerova@stod.nemocnicepk.cz 
ambulance Stod 377 193 645
RHB pracoviště Chlumčany 378 022 562

Oddělení

Rehabilitační část oddělení, kde se provádí terapie, se nachází v předním ambulatním traktu nemocnice v 0. podlaží (suterén), kam je vstup ze vstupní haly nemocnice vpravo po schodech dolů.

Ambulance rehabilitačního oddělení se nachází v zadním lůžkovém traktu nemocnice rovněž v 0. podlaží, ale vchod je z boku zadní budovy vpravo.

Oddělení nemá vlastní lůžka, ale zajišťuje péči přímo u hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních nemocnice.

Plánek nemocnice

  

Oddělení má detašované pracoviště (ambulance i pracoviště pro terapie a vodoléčbu) v Chlumčanech (U Keramičky 448).

RHB 3


Ambulance

Ambulance rehabilitace je zajištěna kromě nemocnice rovněž v Chlumčanech. 

Rehabilitační ambulance


Hrazené služby


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.