Primář Šmíd: Pokud se rakovina střeva odhalí včas, je velmi pravděpodobné úplné vyléčení

26. 7. 2022

NAŠE PÉČE

Když se řekne rakovina, mnoho lidí si za touto diagnózou představuje rovnou to nejhorší. Jedná se totiž o zákeřné onemocnění, které postihuje člověka jako celek. Rozsah a intenzitu nemoci ale ovlivňuje řada faktorů, které v dobré konstelaci nezřídka znamenají i úplné vyléčení. „Jedním ze zásadních vlivů, který rozhoduje o osudu nemocného, je včasný záchyt v ranném stádiu a rychlá a vhodně zvolená léčba,“ říká primář chirurgického oddělení Stodské nemocnice MUDr. David Šmíd, Ph.D., který se dlouhodobě specializuje na chirurgickou léčbu kolorektálního karcinomu, tedy jedné z nejčastějších podob rakoviny. Pacienti s rakovinou tlustého střeva a konečníku za ním mohou docházet do specializované ambulance přímo ve Stodské nemocnici, ale také v Plzni.

Co je vlastně kolorektální karcinom?

Kolorektální karcinom (KRCa), lidově nazývaný rakovina tlustého střeva a konečníku, je nejčastější malignitou trávicího traktu. Současně patří mezi nejčastěji se vyskytující maligní neboli zhoubné nádory vůbec. V roce 2017 byl výskyt kolorektálního karcinomu v České republice přes 18 případů na 100 000 obyvatel. A bohužel dlouhodobě platí, že v Plzeňském kraji je výskyt vyšší v porovnání se zbytkem republiky. Kvůli tomuto onemocnění pak v naší zemi zemře téměř osm pacientů ze 100 000 obyvatel. Z populace postihuje častěji muže než ženy a rizikový věk je od 50 roků výše. Nicméně u lidí s určitými genetickými předpoklady se může projevit i v podstatně nižším věku.

Uvedl jste, že pro úspěšnost léčby je stěžejní včasný záchyt a stadium onemocnění. Jaká jsou ta základní stádia?

Každé maligní onemocnění se na podkladě klasifikačních systémů rozděluje do několika klinických stádií. Budeme cíleně hovořit o maligním onemocnění tlustého střeva. Při něm se zohledňuje prorůstání vlastního nádoru do jednotlivých vrstev střevní stěny, případně do okolních struktur a orgánů. Dále se zohledňuje šíření nádorů lymfatickými cestami do blízkých nebo vzdálených lymfatických uzlin. A dalším hodnotícím kritériem je také šíření nádoru krví do jiných vzdálených orgánů, tedy zakládání metastáz.

V případě rakoviny tlustého střeva jsou jako první nejčastěji postižena játra, v případě rakoviny konečníku to kromě jater mohou být i plíce. Pro správné stanovení stádia onemocnění je zapotřebí provést některou ze zobrazovacích metod. K tomu nejčastěji využíváme počítačovou tomografii, tedy CT vyšetření.

MUDr. David Šmíd, Ph.D.

 • 2006 promoval na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy
 • přes 10 let pracoval na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni
 • v letech 2014–2019 vyučoval chirurgii na Lékařské fakultě v Plzni
 • od roku 2020 je primářem chirurgického oddělení Stodské nemocnice
 • absolvoval odborné stáže v České rep. i v zahraničí
 • je autorem řady odborných publikací a přednášek
 • jeho profesní specializací je koloproktologie a intenzivní medicína
 • je členem České chirurgické společnosti

Podobně jako u řady dalších nemocí, čím vyšší stadium onemocnění, tím se hůře léčí a snižuje se pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Lze porovnat vliv záchytu v úvodním a pozdějším stadiu nemoci?

Ano, je to tak. Statistika velkých čísel je neúprosná. Čím vyšší stádium onemocnění, tím se zkracuje délka přežití. Většina pacientů v prvním stádiu onemocnění se úplně vyléčí, naopak většina pacientů ve čtvrtém posledním stádiu onemocní umírá do pěti let.

Vzhledem k této znalosti je u nás zaveden preventivní program včasného vyhledávání pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Je určen právě osobám v rizikovém věku nad 50 let. Ovšem lidé, kteří měli onemocnění v rodině, by měli být sledováni i dříve.

Preventivní program má dvě formy: první je test okultního krvácení do stolice, který zajistí třeba praktický lékař, a pak následuje sofistikovanější screening kolorektálního karcinomu, což je kolonoskopie. Provádí se už ve specializované gastroenterologické ambulanci, jakou máme třeba přímo ve Stodské nemocnici. Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva kamerou. Pokud se zachytí nádor, zahajuje se léčba a nemocný je odeslán primárně právě za chirurgy.

    


     

Bohužel řada pacientů i přesto, že je možnost bezplatného screeningu, tak i přes veškerá doporučení nepodstoupí screeningové vyšetření a k lékaři je přivedou až klinické potíže vyplývající z pokročilosti nádoru.

To jsou už ale ta další stadia. Opravdu jiné včasné odhalení než kolonoskopií není?

Bohužel jiná diagnostika v časném stádiu, kdy je onemocnění dobře léčitelné, je velmi obtížná až nemožná, neboť průběh nemoci je zcela bezpříznakový. Nemocný nemá žádné potíže, bolesti či jiné příznaky, které by ho přivedly k lékaři. Až s pokročilostí nemoci se objevují příznaky a dále přibývají.

Jak se tedy rakovina tlustého střeva u nemocného projevuje?

U nádorů vyskytujících se v pravé polovině tlustého střeva převažují bolesti, nemocní mívají anémii a z ní vyplývající slabost a únavu. Nádory, které jsou lokalizovány do levé poloviny tlustého střeva, se mohou projevit záchvaty křečovité bolesti či střídáním průjmů a zácpy. Pro nádory konečníku je typické krvácení po stolici.

Jak se rakovina tlustého střeva léčí? A je zřejmé, že operativní léčbu provádí i stodská chirurgie.

Základním předpokladem úspěšné léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku při jejím včasném zachycení je radikální operace, kdy chirurgicky odstraníme celý nádor včetně přiléhající tukové a lymfatické tkáně. V některých případech následuje onkologická léčba v podobě chemoterapie, u nádorů konečníku se využívá i radioterapie. Tuto část léčby už řídí onkolog a neprovádí se v naší nemocnici.

V případech, kdy jsou přítomné metastázy jater nebo plic, je potřeba spolupráce s jaterním nebo hrudním chirurgem. V tomto směru spolupracujeme s Fakultní nemocnicí. Nemocné s rakovinou tlustého střeva u nás běžně operujeme. Je to i přímo moje specializace. Nemocné s karcinomem konečníku vyšetříme a poté jej odešleme do specializovaného centra Fakultní nemocnice v Plzni.

V jakém časovém horizontu je potřeba podstoupit operaci? Je čas nebo operace spěchá?

Podle aktuálních doporučení odborných společností by měl být pacient operován do čtyř týdnů od stanovení diagnózy. Důvodem je snížit riziko rozšíření nádoru právě krví nebo lymfatickým systémem. Pokud k nám nemocný dorazí od gastroenterologa včas, tento časový limit ve Stodu bez problémů plníme. Někdy se podaří nemocného operovat i dříve, vše závisí na předoperační přípravě, což je individuální. Obecně lze říci, že čím dříve operace proběhne, tím lépe.

Pokud se někdo dozví od svého lékaře diagnózu rakovina tlustého střeva a konečníku, co by měl udělat?

V optimálním případě by měl nemocný dostat od svého lékaře konkrétní kontakt na chirurga, kam by se měl okamžitě obrátit a zahájit léčbu. Pokud se tak nestane, je možné se obrátit třeba přímo na naše pracoviště, přičemž kontakty jsou na webu Stodské nemocnice, kde se lze rovnou i objednat online do koloproktologické poradny. Samozřejmě se mohou pacienti obrátit i přímo na mě.

Preventivní vyšetření
karcinomu tlustého střeva

 • Preventivní vyšetření pro odhalení případné rakoviny tlustého střeva a konečníku se u široké populace bez příznaků provádí od 50 let věku. Pokud má pacient dispozice k onemocnění (např. výskyt v rodině, jiná onemocnění střeva), provádí se i dříve.
 • Vyšetření zajišťují v rámci preventivních prohlídek praktičtí lékaři, popř. u žen také gynekologové. Využívá se primárně test na okultní krvácení do stolice (TOKS).
 • Ve věku od 50 do 55 let je tento test hrazen z veřejného zdravotního pojištění jednou ročně, od 55 let jednou za dva roky.
 • Pokud je nález pozitivní, tzn. ve stolici jsou stopy krve, provádí se tzv. screeningová kolonoskopie k podrobnému vyšetření (např. v gastroenterologické ambulanci Stodské nemocnice). Krev ve stolici totiž může mít i jiné příčiny.
 • Od roku 2020 lze v případě pacientova zájmu provést kolonoskopii rovnou bez TOKS. Dříve byla tato možnost jen pro pacienty nad 55 let. Žádanku na kolonoskopii vystavuje ošetřující lékař pacienta, např. praktik. Kolonoskopie je mnohem přesnější a tedy vhodnější než test na okultní krvácení.
 • Uvedená obecná doporučení platí pro asymptomatické jedince, kteří nepociťují žádné příznaky. V případě příznaků, je třeba kontaktovat lékaře okamžitě.

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Byli jste na očkování či testu? Nebo jste se
u nás léčili? Sdělte nám své pocity či podněty.
.