Algeziologie ve Stodu rozšiřuje provoz včetně intervenční léčby. Pacientů s chronickými bolestmi přibývá

31. 5. 2023

KRÁTKÁ INFORMACE

Počet lidí a pacientů, kteří se potýkají se silnými dlouhotrvajícími bolestmi, stále roste. Proto v zemi houstne i síť algeziologických ambulancí neboli ordinací léčby chronické bolesti. Jedna z nich vznikla loni na podzim také ve Stodské nemocnici. Stále ale rozšiřuje svůj provoz. Ambulance spolupracuje i s Centrem pro léčbu bolesti FN Plzeň (CLB), které poskytuje specializovanou péči o nemocné s chronickými bolestmi již tři desetiletí a je jedním z největších center svého druhu v zemi.

„Našimi klienty jsou pacienti s těžkou chronickou nebo i subakutní bolestí, kterou se nedaří dostatečně zaléčit v běžné ambulanci, ať už chirurgické, ortopedické, neurologické a podobně,“ popisuje lékařka stodské ordinace Libuše Ircingová, anestezioložka s 25letou praxí, která se ale posledních deset let věnuje velmi intenzivně také i algeziologii právě na CLB.

Nejčastěji řešené potíže/bolesti

  • bolesti zad vč. stavů po operaci páteře
  • kloubní bolesti - artrózy, revmatická onemocnění
  • neuropatická bolest - postherpetická, trigeminová neuralgie, diabetická polyneuropatie aj.
  • nádorová bolest
  • chronické pooperační nebo poúrazová bolesti
  • bolest viscerální - zdroj v orgánech dutiny břišní nebo hrudní

      
„Často k nám pacienty nasměruje praktický lékař. Nejčastější diagnózy, které k nám nemocné přivádějí jsou bolesti zad včetně stavů po operaci páteře, kloubní bolesti, neuropatická bolest, nádorová bolest, chronické pooperační a poúrazové bolesti, ale i bolest viscerální, která má zdroj v orgánech dutiny břišní nebo hrudní,“ vysvětluje lékařka s tím, že pacientů od prvních týdnů provozu přibývá. Kapacity ordinace se proto postupně navyšují. Z původních dvou hodin za dva týdny je dnes už pět hodin týdně a rozšiřuje se i program ošetření na zákrokovém sálku.    

Léčba pacientů probíhá farmakologicky i intervenčními postupy. Farmakoterapie zahrnuje léky mnoha forem i ze skupin léčiv, které nejsou v běžných ambulancích a na běžné bolesti předepisovány. Intervenční postupy pak zahrnují například takzvané opichy, které často doplňují farmakoterapii nebo i některé fyzikální metody. „Cílené opichy provádíme ambulantně s rentgenovou navigací v prostorech chirurgického sálku nebo s ultrazvukovou navigací. Všechny zákroky provádíme dle doporučených mezinárodních standardů,“ doplňuje Libuše Ircingová s tím, že léčba chronické bolesti je často komplikovaná a dlouhodobá, neboť se její příčina i projev od běžných akutních bolestí liší.

Akutní bolest má zpravidla signální nebo též ochrannou funkci, kdy člověka informuje o přetížení nebo o zdravotním problému a nutí ho k odpočinku, případně i k vyhledání lékařské pomoci a léčbě postiženého orgánu nebo části těla. Chronická bolest bývá často již pevně zafixována, stává se samostatnou diagnózou a každodenní zátěží. „Proto i naše práce s pacientem je často dlouhodobá a zahrnuje multidisciplinární spolupráci hlavně s rehabilitačními odborníky, psychology a někdy i psychiatry,“ dodává lékařka.

Algeziologická ambulance

  • Ordinační doba: ÚT | 13 - 18 hod - pouze objednaní pacienti, intervenční výkony dle objednání 
  • Objednání: na tel. 778 422 286 nebo 377 193 536 (během ordinační doby)
  • Co s sebou? předchozí vyšetření (ortoped, neurolog, revmatolog, RTG, CT apod.) seznam všech užívaných léků včetně léků na bolest
  • Lékaři: Libuše Ircingová – specializace a dlouhodobá praxe v oboru anesteziologie i algeziologie (klinická pracoviště FN Plzeň vč. Centra pro léčbu bolesti); MUDr. Přemysl Novák - anesteziologie / praktický lékař (praxe FN Plzeň vč. Centra pro léčbu bolesti, Stodská nem.)
Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.