Mimořádná opatření Stodské nemocnice

13. 3. 2020

OPATŘENÍ, AKTUALIZUJEME

Vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze chránit pacienty, zdravotnický personál a obecně veřejné zdraví přistupuje Stodská nemocnice k následujícím opatřením. Děkujeme, že s ohledem na sebe, své blízké a veřejný zájem naše zpřísněná opatření chápete a respektujete. 

Kontrolní bod

Před hlavním vchodem do nemocnice je zřízen kontrolní bod. Zde monitorujeme všechny příchozí pacienty. Při vstupu do nemocnice se zde zastavte. Jedná se o preventivní opatření. Nemocnice je v provozu a poskytuje nezbytnou akutní zdravotní péči. 

Výzva zdravotníkům, kteří nyní nepracují ve zdravotnictví

Krajský úřad Plz. kraje vyzývá všechny osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly k ochraně zdraví občanů ČR. Info zde

Externí strávníci

Výdej obědů externím strávníkům se realizuje přes okénko vně budovy (zadní část levého ambulantního traktu).  

Omezení odkladné péče

Stodská nemocnice  omezuje odkladnou péči - konkrétně omezuje plánovaná ošetření a kontroly chronických pacientů a plánovanou operativu. Omezení se netýká pacientů s akutními zdravotními potížemi a nemocných, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Zároveň se omezení netýká akutní neplánované operativy a operací nádorů (postup individuální dle domluvy s lékařem).

Porody bez přítomnosti otce

Opatření se bohužel musí dotknou i citlivé oblasti přítomnosti otec u porodu. Je nám to nesmírně líto, ale přítomnost otce u porodu není až do odvolnání možná.  

Recepty / Lékárny

Pacientům, kteří to budou vyžadovat budeme zasílat e-recepty, aby si mohli bezproblémově vyzvedávat svoje léky v lékárně. Formu e-receptů přímo doporučujeme. V lékárnách pak vyžadujeme bezkontaktní předávání. Podrobná doporučení k návštěvě lékáren zde. 

Zákaz návštěv

V nemocnci platí zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Info zdeZpět

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.