Poděkování a pochvaly pacientů

Stodská nemocnice dostává průběžně od svých pacientů či jejich blízkých poděkování za péči a léčbu. Dovolte nám se některými pochvalnými dopisy pochlubit a opětovně jejich autorům poděkovat. Každé podobné sdělení, že jsme svoji práci odvedli dobře, nejen potěší, ale také motivuje, abychom ve své činnosti nepolevovali a kvalitní práci odváděli i nadále.

Pokud chcete našemu týmu lékařů, sester a dalších pracovníků nemocnice vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci či příjemné vystupování, využijte prosím možnosti poslat děkovný vzkaz pro ošetřující personál prostřednictvím kontaktního formuláře (níže). Mimo verbální poděkování je rovněž možné podpořit naši nemocnici či konkrétní oddělení sponzorským darem.

Použité zktratky: CHIR - chirurgie; PED - pediatrie; INT - interna; ARO - Anestezio-resuscitační odd.; JIP - jednotka intenzivní péče; LNP - lůžka následné péče, GYN - gynekologicko-porodnické oddělení, RHB - rehabilitace; RDG - radiodiagnostické odd.; NEM - nemocnice;

Údaje vedoucí k identifikaci odesilatelů jsou v dopisech a mailech zakryty z důvodu ochrany osobních dat.

Dopisy / maily

2019

2018

2017


Pošlete ošetřujícím poděkování nebo pochvalu. Rádi vzkaz předáme 

* Povinná položka

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.