Dětské oddělení

Oddělení stejně jako celá nemocnice pečuje nejen o pacienty z přirozených spádových oblastí (Plzeňsko, Tachovsko), ale mohou se zde léčit pacienti z celého kraje i dalších regionů ČR.  

Důležité upozornění

Dětské oddělení omezilo do odvolání z provozních důvodů lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost a lůžkovou péči s vícedenní hospitalizací.

Péče

Péče o děti je ve Stodské nemocnici rozdělena na novorozeneckou část a dětskou část.

Dětská část

Péče je poskytována dětem ve věku od 0 do 19 let. Oddělení se zaměřuje na diagnostiku a léčbu onemocnění

  • respiračního traktu,
  • gastrointestinálního traktu (GIT, nemoci zažívacího traktu),
  • ledvin a vývodných cest močových,
  • kůže,
  • ORL,
  • observaci (pozorování) pacientů po záchvatových příhodách nebo intoxikacích.

Jsou zde též hospitalizovány děti k chirurgickým výkonům, kde samotné operace jsou prováděny na chirurgickém oddělení, pooperační péče pak na našem oddělení. V lůžkové části také sledujeme děti s podezřením na náhlou příhodu břišní či stavem po úrazu. Jejich denní konsiliární vyšetření zajišťuje chirurg, ošetřovány jsou dětskými  nebo všeobecnými sestrami a pediatrem.

IMG_4760

Novorozenecká část

Péče o novorozence je poskytována v rámci pracoviště porodnice. Je určena pro fyziologické novorozence. V případě větší nedonošenosti či nemoci a  nutnosti intenzivní péči, je novorozenec překládán na vyšší pracoviště.

Stodská porodnice


Tým

Vedení

Vrbová

MUDr. Helena Vrbová
primářka

377 193 593

helena.vrbova@stod.
nemocnicepk.cz
 

Duffková

Hana Duffková
vrchní sestra

377 193 622

 hana.duffkova@stod.
nemocnicepk.cz

Lékaři / externí lékaři 

MUDr. Liliia Yarmilko

MUDr. Kateřina Moricová

MUDr. Eva Preislerová

MUDr. Hana Perková

MUDr. Nataliia Honcharová

MUDr. Lenka Dvořáková

Nelékařští zdravotníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o malé pacienty dětské a všeobecné sestry, rehabilitační pracovníci a sanitáři.


Kontakt

obecný kontakt 377 193 622 detske@stod.nemocnicepk.cz
primářka / lékař 377 193 593 helena.vrbova@stod.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 377 193 622 hana.duffkova@stod.nemocnicepk.cz 
dětská ambulance 377 193 594
novorozenci 377 193 597
lenka.svabova@stod.nemocnicepk.cz 

Oddělení

Dětské oddělení se nachází včetně ambulance v zadním lůžkovém traktu nemocnice v 2. podlaží a skládá se ze dvou lůžkových stanic (dětské a novorozenci), které mají dohromady 15 lůžek.  Tč. mimo provoz.

Rodiče / doprovod jsou na pokojích se svými dětmi. Jejich umístění na pokoji s nemocným dítětem je většinou možné okamžitě při hospitalizaci dítěte. 

V dětské části je k dispozici knihovna a herna. 

Plánek nemocnice

IMG_4765 


Ambulance

Nemocnice zajišťuje nepřetržitý provoz dětské příjmové ambulance včetně víkendů a svátků, která funguje také jako lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost. Dále provozuje ordinace pro děti a dorost v Chotěšově a Merklíně. 

    

Pediatrické ambulance


Hospitalizace

Děti jsou k nám přijímány na doporučení praktických lékařů pro děti a dorost, odborných lékařů – chirurga, otorinolaryngologa, dermatologa, ambulantního pediatra. 

Plánované příjmy probíhají po dohodě s pracovníky oddělení v pracovních dnech od 7 do 14 hodin. Akutní příjmy jsou kdykoli (7/24). Doporučené návštěvní hodiny jsou v pracovní dny od 16 do 18 hodin a v sobotu, neděli a o svátcích od 14 do 17 hodin.  Rodiče mohou děti navštěvovat kdykoli. Ostatní návštěvníci v doporučených návštěvních hodinách nebo po dohodě s lékaři. 
  
Během přijetí lékař zjišťuje od doprovodu důležité údaje z rodinné anamnesy, informace o vývoji a prodělaných chorobách a okolnosti onemocnění, pro které je pacient přijímán.

Z dokladů jsou nutné: průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz a občanský průkaz doprovodu i dítěte nad 15 let. Doprovod – zákonný zástupce je seznámen s důvodem hospitalizace a je mu předložen k podpisu příslušný formulář.
   
Telefonické informace podává ošetřující lékař pouze osobám, určeným rodiči při přijetí. Nejvhodnější doba je od 13 hodin do 14.30 hodin. K poskytování informací po telefonu je třeba sdělit heslo. Osobní informace podrobně podá ošetřující lékař v pracovní době. Během služby může sloužící lékař informovat jen o aktuálním stavu pacienta.  

Kojenci, pokud nejsou přijímáni s maminkou, nepotřebují vlastní oblečení ani plenkové kalhotky či mléko. V případě přijetí s matkou, je po domluvě možné oblékat a pečovat o kojence dle zvyklostí z domova. 
  
Větší děti by měly mít z domova pyžamo, ručník, kapesníky, toaletní potřeby, přezůvky, eventuelně i župan. Dle věku a zájmu oblíbenou hračku a knížku. Na dětském oddělení je knihovna a herna. Dospělí přijatí jako doprovod, by měli mít navíc i lehké denní oblečení.
 
Rodičům umožňujeme hospitalizaci společně s dítětem, případně mohou za dítětem denně docházet. Nemocnice neumožňuje službu, kdy kromě rodiče a dětského pacienta je na pokoji umístěno ještě další dítě jako doprovod. Pobyt rodičů dětí staršich šesti let je zpoplatněn dle ceníku výkonů a služeb nehrazených ze systému zdravotního pojištění - viz níže.

Cenné věci by děti neměly mít v nemocnici vůbec (např. šperky, drahou elektroniku, peníze, atd.) Zaměstnanci nemohou ručit za případné poškození nebo ztrátu, pokud nejsou věci předány do nemocniční úschovy.  
 
Téměř všichni návštěvníci chtějí přinést dětem něco dobrého. Nejlepší je domluvit se předem, dle konkrétního onemocnění dítěte. Nejvhodnější je ovoce v přiměřeném množství, ovocné šťávy, minerálky, mléčné výrobky. Jídlo není možné nabízet jiným pacientům a není vhodné ukládat je do nočních stolků. Sestra na požádání uloží označené potraviny do lednice pro pacienty.
 
V celé nemocnici a je nepřípustné nosit cigarety na oddělení jak dospívajícím, tak rodičům!
  
Případné připomínky je žádoucí řešit přímo na oddělení s vrchní sestrou, ošetřující lékařkou či primářkou oddělení.

   

Zaměstnanci nemocnice ctí Chartu práv dětí: 


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.